Børnesygdomme-forældrevejledninger

Nedenstående link fortæller om  sygdomme og  informerer blandt andet om følgende:

  • Årsager til børns sygdomme
  • Smitteforhold og hvornår barnet kan komme i institution
  • Hvad er symptomerne
  • Hvad du selv kan gøre for at hjælpe dit syge barn
  • Hvornår søger man læge
  • Hvornår du skal ringe til en læge med det samme

Link til forældrevejledninger  for 23 børnesygdomme.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/midtjylland/nyheder/meddelelser-fra-naere-sundhedstilbud/foraeldrevejledninger/