Seneste nyt fra Kræftens Bekæmpelse vedr. E-cigaret

Enkelte undersøgelser har fundet, at e-cigaretter kan påvirke lungefunktionen på kort sigt. Det er ikke undersøgt, om e-cigaretter kan gøre folk syge eller forværre de skader på lungerne, som mange cigaretrygere har.

Kan man få kræft eller andre sygdomme af e-cigaretter?

Det er ikke undersøgt endnu.

Man ved ikke, hvilke skadevirkninger det kan give på længere sigt, når man dagligt ryger/damper og trækker stoffer og partikler ned i lungerne. Nikotin påvirker hjertet og blodtrykket og kan give akut forgiftning i høje doser.

Hvorfor ved man endnu ikke, om e-cigaretter giver kræft? Først om flere år kan man finde ud af, om e-cigaretter giver kræft. Det kan tage mange år, fra man er udsat til kræft opstår. Derudover skal man undersøge mange mennesker, så man kan sammenligne om de, der ryger e-cigaretter får mere kræft end de, der ikke gør.

WHO anbefaler, at brugen af e-cigaretter omfattes af rygeregler og lovgivning om røgfrie miljøer, så man ikke risikerer, at andre udsættes for skadelige stoffer fra dampene.

WHO Technical Report Series no. 955. 2009. WHO Study Group on Tobacco Product Regulation.

Kan e-cigaretter bruges til rygestop?

Nogle mennesker oplever, at e-cigaretter har hjulpet dem til at holde op med at ryge og vil gerne anbefale dem til andre. Men for at undersøge, om et produkt eller en metode er egnet til rygestop, er det ikke nok med enkelte personers oplevelser. Produkter til rygestop skal have en veldokumenteret effekt og vurderes som ufarlige, før man kan anbefale dem.

Nikotin og forgiftning

Skader det mindre at ryge e-cigaretter end almindelige cigaretter?

Man ved ikke, om e-cigaretter skader lungerne, eller om de stoffer, man optager gennem lungerne kan skade andre organer.Men der findes næppe findes noget produkt man kan inhalere ned i lungerne, som ikke påvirker lungevævet.

Min kollega ryger e-cigaretter indendørs – er det skadeligt for mig? Man ved ikke, hvordan dampe og partikler fra e-cigaretter påvirker helbredet for de mennesker i nærheden, der indånder dem. Ved at lade virksomhedens rygepolitik omfatte e-cigaretter, undgår medarbejderne at indånde dampe med ukendte kemikalier og partikler i arbejdsmiljøet. E-cigaretter bør betragtes som anden rygning og kun bruges udendørs

Hvorfor skal det være forbudt at ryge e-cigaretter på steder med rygeforbud?

Der er ingen grund til at forurene indendørs med dampene fra e-cigaretterne – der er mistanke om, at der kan være kræftfremkaldende stoffer i. Hvis der ryges e-cigaretter i arbejdstiden bør det foregå udendørs ligesom med almindelige cigaretter.

Kilde: Kræftens bekæmpelse

Lægerne Rådhusgården

Kræftens bekæmpelse advarer mod

E-cigaretter